δημοσια εργα

Η MSKAT Civil Works είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2009 και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ). Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 1ης Τάξεως στις ακόλουθες κατηγορίες έργων.

  • Οικοδομικά Έργα
  • Λιμενικά Έργα
  • Έργα Οδοποιίας
  • Υδραυλικά Έργα
  • Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα
  • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

  • Οδικό Δίκτυο Ρεθύμνου: Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Α' Φάση.

  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης: Εργασίες για την ασφαλή και λειτουργική στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου βαρηκόων Φιλοθέης.

  • 6ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω: Εργασίες για την διαμόρφωση χώρων του 6ου Γενικού Λυκείου σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. τυφλών πολυαναπήρων.

  • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Αποκατάσταση βατήρων κολυμβητηρίου, επισκευές επιχρισμάτων, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, ξηρά δόμηση, τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών, επιδιορθώσεις εσωτερικής τοιχοποιίας στα κτίρια Διδακτηρίων, Ενδιαιτήσεως και Ναυτών στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

ενδεικτικα εργα