υπηρεσιες μηχανικου

H MSKAT Civil Works δραστηριοποιείται και καλύπτει όλο το φάσμα μελετών και τεχνικής υποστήριξης υποθέσεων ιδιωτικού ενδιαφέροντος.MSKAT-Yπηρεσία Μηχανικού

  • Εκπόνηση - Διαχείριση Μελετών
  • Έκδοση οποιωνδήποτε απαιτούμενων αδειών
  • Υποστήριξης – Σύνταξης τεχνικών φακέλων, Επιμετρήσεων και Πιστοποιήσεων για Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα
  • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
  • Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών
  • Εκπόνηση μελετών εφαρμογής, περιβαλλοντικών μελετών και μελετών ασφάλειας και υγιεινής

ενδεικτικα εργα